© Copyright De Echte Kerstman

Op alle content op deze website (lay-out, teksten, foto's, afbeeldingen, video- audio en databestanden) berust het auteursrecht van De Echte Kerstman. Het is niet toegestaan onderdelen deels of geheel te kopiëren, na te maken, wijzigen/bewerken, op te slaan, te publiceren, op welke wijze(n) dan ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van De Echte Kerstman. Het kopiëren, publiceren, distribueren of openbaarmaken van de persfoto's die aangeboden worden op deze website is alleen toegestaan voor promotiedoeleinden van activiteiten van "De Echte Kerstman"

Disclaimer

De Echte Kerstman betracht uiterste zorgvuldigheid bij het het maken, updaten, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Echte Kerstman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.